24.10.2013

Rezultate finale ale examenului de primire in profesie sesiunea septembrie 2013:


Publicãm Procesul - verbal privind privind afişarea, în urma soluţionării contestaţiilor, a rezultatelor finale la proba teoretică şi cu caracter aplicativ a examenului de admitere în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice, care a avut loc la datele de 25, 26 şi 27 septembrie 2013.

Rezultatele obţinute de candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat stagiar:

- Centrul de examen Iaşi


- La nivel naţional, în ordine alfabeticã

- La nivel naţional, în ordinea mediilor obţinute

 Rezultatele obţinute de candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat definitiv:
 

- Centrul de examen Iaşi


- La nivel naţional, în ordine alfabeticã

- La nivel naţional, în ordinea mediilor obţinute

 

 

 


 

10.10.2013


Publicãm Procesul - verbal privind deschiderea lucrărilor şi afişarea rezultatelor la proba teoretică şi cu caracter aplicativ a examenului de admitere în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice, care a avut loc în perioada 25 - 27 septembrie 2013 împreunã cu Anexa cuprinzînd rezultatele obţinute de candidaţi la proba susmenţionatã.


Desfãşurãtor:

Rezultatele obţinute de candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat stagiar:

- La nivel naţional, în ordine alfabeticã

- Centrul de examen Iaşi


Rezultatele obţinute de candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat definitiv:

- La nivel naţional, în ordine alfabeticã

- Centrul de examen Iaşi


 

Termenul pentru formularea contestaţiilor, (model contestaţie) la notele acordate la proba teoreticã şi cu caracter aplicativ este de 48 de ore de la data şi ora afişãrii şi expirã sambata, 12 octombrie 2013, ora 20.00.

 

Contestatiile se pot depune la Universitatea Petre Andrei din Iasi,etajul 4 “ Departamentul Juridic”

 

                        Vineri 11 octombrie 2013 intre orele 12-19

 

                        Simbata 12 octombrie 2013 intre orele 9-12   si  14-20

 

                       Contestatiile se pot depune si prin fax la numarul de telefon 0232-248.556


 Director INPPA- Centrul Teritorial Iasi

                              Av.dr. Doina Stupariu
 

 


 

05.10.2013


Publicăm Hotărârea nr. 24/05.10.2013 a Comisiei Naţionale de Examen, impreuna cu Anexa, prin care se rectifică eroarea materială de punctaj constatată la baremul de evaluare și notare la disciplina „Organizarea și exercitarea profesiei de avocat” (avocați definitivi).

 

 


 

30.09.2013


Publicăm Procesul - Verbal privind soluţionarea contestaţiilor la baremul de evaluare şi notare, formulate de candidaţii care s-au prezentat la proba de examen din data de 27 septembrie 2013 (disciplinele „Drept Penal” şi „Drept Procesual Penal”).

 

29.09.2013

 

Publicăm Procesul - Verbal privind soluţionarea contestaţiilor la baremul de evaluare şi notare, formulate de candidaţii care s-au prezentat la proba de examen din data de 26 septembrie 2013 (disciplina „Organizarea şi Exercitarea Profesiei de Avocat”).

 

Se republicã baremul de corectare la disciplina „Drept Civil" susţinută în data de 25 septembrie 2013 (primire ca avocat stagiar), astfel cum acesta a fost modificat prin Procesul - verbal al Comisiei nationale de examen privind soluţionarea contestaţiilor la barem din 28 septembrie 2013.

  

Publicăm Procesul - Verbal privind soluţionarea contestaţiilor la baremul de evaluare şi notare, formulate de candidaţii care s-au prezentat la proba de examen din data de 25 septembrie 2013 (disciplinele „Drept Civil” şi „Drept Procesual Civil”).


 


 

27.09.2013

 

ANUNŢ IMPORTANT PENTRU CANDIDAŢII LA EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2013 – Centrul de Examen Iaşi 

Publicãm subiectele şi baremele la proba scrisã din ziua de vineri, 27 septembrie 2013 susţinutã la disciplinele: Drept penal şi Drept procesual penal

Subiecte la Drept penal şi Drept procesual penal pentru candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat stagiar;

Barem
 la disciplina Drept penal
Barem
 la disciplina Drept procesual penal


Subiecte la Drept penal şi Drept procesual penal pentru candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat definitiv;

Barem
 la disciplina Drept penal
Barem
 la disciplina Drept procesual penal


Contestaţiile la baremul de evaluare şi corectare al probelor de examen din data de 27 septembrie 2013 (drept penal şi drept procesual penal) vor putea fi formulate până cel târziu sâmbătă, 28 septembrie 2013, ora 14.00.

Contestatiile se pot depune prin fax la numarul de telefon:

 

                            0232-248.556


 Sau personal la Universitatea Petre Andrei din Iasi,

                   Vineri, 27.09.2013 intre orele 18 - 20

                   Sâmbătă, 28.09.2013  intre orele 11-14

   La etajul  4 “ Departamentul Juridic”
 

                                       Director INPPA- Centrul Teritorial Iasi

                                                Av.dr. Doina Stupariu


Formularul (model) pentru depunerea contestatiilor poate fi descarcat AICI.


 

 


 

26.09.2013


ANUNŢ IMPORTANT PENTRU CANDIDAŢII LA EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2013 – Centrul de Examen Iaşi


Publicãm subiectele şi baremele la proba scrisã din ziua de joi, 26 septembrie 2013 susţinutã la disciplina:Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

Subiecte la Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 pentru candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat stagiar;
Barem
 la disciplina Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

Subiecte la Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat pentru candidaţii
 care vor dobîndi calitatea de avocat definitiv;
Barem
 la disciplina Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat


 

 

Termenul de formulare a contestaţiilor la baremul de evaluare şi notare la proba de examen „Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat” din data de 26 septembrie 2013 expiră vineri, 27 septembrie 2013, ora 12.00.

 

         Contestatiile se pot depune prin fax la numarul de telefon

 

                            0232-248.556

 

         Sau personal la Universitatea Petre Andrei din Iasi,

 

                Joi 26  intre orele 12-14  

 

                 Vineri intre orele 12-14

 

 La etajul  4 “ Departamentul Juridic”

 

 

 

                                      Director INPPA- Centrul Teritorial Iasi

 

                                               Av.dr. Doina Stupariu
Formularul (model) pentru depunerea contestatiilor poate fi descarcat AICI.

 

 


25.09.2013


                                      Anunt important!


           Termenul de formulare a contestaţiilor la baremul de evaluare şi notare la proba de examen „Drept Civil” şi „Drept Procesual Civil” din data de 25 septembrie  2013 expiră joi, 26 septembrie 2013, ora 14.00        

Contestatiile  se pot depune la sediul Universitatii Petre Andrei din Iasi  la etajul 4 “ Departamentul Juridic “

          Miercuri intre orele 16-19

         Joi          intre orele 11-14

         sau

transmite prin fax la numarul  0232-248.556 

 

                                      Director INPPA –Centrul Teritorial Iasi

                                      Av.dr. Doina Stupariu

 


Hotărârea nr. 11 a Comisiei Naţionale de examen privind contestaţiile la baremul de evaluare şi notare la proba de examen „Drept Civil” şi „Drept Procesual Civil” din data de 25 septembrie 2013.

 


 

Publicãm subiectele şi baremele la proba scrisã din ziua de miercuri, 25 septembrie 2013 susţinutã la disciplinele: Drept civil şi Drept procesual civil

Subiecte la Drept civil şi Drept procesual civil pentru candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat stagiar;

Barem la disciplina Drept civil
Barem la disciplina Drept procesual civil


Subiecte la Drept civil şi Drept procesual civil pentru candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat definitiv;

Barem la disciplina Drept civil
Barem la disciplina Drept procesual civil

Formularul (model) pentru depunerea contestatiilor poate fi descarcat AICI.

 

 

 


 

24.09.2013


 

 

Comisia Naţională de Examen - ANUNŢ - În atenţia candidaţilor la examenul de primire în profesia de avocat - cu referire la probele de examen din datele de 25, 26 şi 27 septembrie 2013.


 

 


 

23.09.2013


Publicăm repartizarea pe săli a candidaţilor la examenul de primire în profesia de avocat, pentru dobîndirea titlului profesional de avocat stagiar, etapa a II-a şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, care vor susține probele scrise în zilele de 25, 26 și 27 septembrie 2013.


INPPA - Centrul teritorial Iaşi
Universitatea "Petre Andrei" din Iaşi, Str. Ghica Vodă, nr. 13, Iaşi
<< repartizare stagiari >>


<< repartizare definitivi >> 


 

21.09.2013


Publicãm rezultatele finale (dupã soluţionarea contestaţiilor) obtinute de candidatii la Examenul de primire în profesie - sesiunea septembrie 2013 la proba eliminatorie tip grilã, susţinutã în data de 16 septembrie 2013.

 

- Centrul de examen Iaşi


- Rezultatele la nivel national

 

 


 

ANUNȚ IMPORTANT!


Contestaţiile la punctaj înregistrate în urma publicării rezultatelor pentru proba de examen (testul grilă) care a avut loc la data de 16 septembrie 2013 vor putea fi formulate până cel târziu sâmbătă, 21 septembrie 2013, ora 09.00.

Contestaţiile se vor putea depune la  Sediul  Universitatii Petre Andrei din Iasi,

 

Vineri, 20.09.2013, intre orele 12- 19    

Sâmbătă, 21.09.2013, intre orele 08-09

   sau

prin fax  la numarul  0232-248556;

 

 

 

                                                            Director INPPA Iasi 

                                                                                    Av.dr. Doina Stupariu
20.09.2013


Publicãm rezultatele obtinute de candidatii la Examenul de primire în profesie - sesiunea septembrie 2013 la proba eliminatorie tip grilã, susţinutã în data de 16 septembrie 2013.


- Centrul de examen Iaşi


- Rezultatele la nivel national

 

 

 


19.09.2013


Se republicã Baremul de corectare la proba eliminatorie tip grilã, susţinutã în data de 16 septembrie 2013, astfel cum a fost modificat prin Procesul - verbal al Comisiei nationale de examen privind soluţionarea contestaţiilor la barem din 19 septembrie 2013.

 

Publicãm Procesul - verbal din data de 19 septembrie 2013 privind afişarea rezultatelor obţinute de candidaţii care s-au prezentat la proba de examen (test grilă) din data de 16 septembrie 2013.

 

Publicãm Procesul - verbal privind soluţionarea contestaţiilor la barem, formulate de candidaţii care s-au prezentat la proba tip grilã din data de 16 septembrie 2013 la examenul de primire în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2013.

 

 

 


update: 

 

Publicãm Grilele şi Baremul (arhivã ZIP) la proba eliminatorie tip grilã, susţinutã în data de 16 septembrie 2013 la Examenul de primire în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2013.

 

Aici format PDF: Subiecte Grila nr. 1Grila nr.2Grila nr. 3Grila nr. 4; Baremul de corectare Grila nr. 1Grila nr.2Grila nr. 3Grila nr. 4.


16.09.2013

ANUNȚ IMPORTANT!

PENTRU CANDIDAȚII LA EXAMENUL DE PRIMIRE IN PROFESIA DE AVOCAT
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2013

 

               Contestaţiile la baremul probei de examen din data de 16 septembrie 2013 vor putea fi formulate până cel târziu marţi, 17 septembrie 2013, ora 15.00.

                 Ele se pot transmite prin fax la numarul  de telefon/fax  0232-248.556

sau pot fi depuse la  sediul Universitatii Petre Andrei din Iasi, etajul 4 “ Departamentul Juridic”

  luni  16 septembrie 2013  orele 16-19

  marti 17 septembrie 2013 orele  10-15

 

 

                                                     Director INPPA Centrul Teritorial Iasi

                                                                       Av.dr. Doina Stupariu

 

 update 13.09.2013

repartizarea pe sali.pdf


12.09.2013

 

Anunt   important!

 

        In atentia candidatilor care vor sustine examenul de intrare in profesia de avocat in data de 16  septembrie 2013:

 

 -       Examenul începe la ora 9.00

 -       Candidaţii se vor prezenta la sala de examen OBLIGATORIU la ora 8.00 cu actul de identitate

 

 -       Actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverinţa provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărţii/buletinului de identitate), paşaportul sau permisul de conducere, prezentate în original şi aflate în termen de valabilitate; copii de pe acestea sau alte documente nu vor putea fi luate în considerare.

 

 -       Este strict interzis accesul în clădire cu mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, pda-uri, tablete, notebook-uri etc.).

 

Examenul de intrare in avocatura se va desfasura in incinta Universitatii " Petre Andrei " din Iasi. -  Str. Ghica Vodă, nr. 13
 Director INPPA-Centrul teritorial Iasi
av.dr. Doina Stupariu

 

 


Publicăm rezultatele examenului de absolvire a INPPA, sesiunea noiembrie 2017.

 

<< Rezultate – la nivel naţional, în ordinea punctajului obţinut>>

<< Rezultate – Centrul de examen Bucureşti>>
<< Rezultate – Centrul de examen Brasov>>
<< Rezultate – Centrul de examen Cluj>>
<< Rezultate – Centrul de examen Craiova>>
<< Rezultate – Centrul de examen Galaţi>>
<< Rezultate – Centrul de examen Iaşi>>
<< Rezultate – Centrul de examen Timişoara>>

Contestaţiile privind operaţiunile de corectare pot fi depuse până cel mai târziu la data de 30 noiembrie 2017, orele 12,00

Toate contestaţiile (inclusiv pentru candidaţii care au susţinut examenul în centrele teritoriale ale INPPA)  se vor putea depune după cum urmează:

–  personal la INPPA la adresa: Bucureşti, str. Vulturilor nr. 23, etaj 2, sector 3, în data de 29.11.2017 între orele 12,00 – 20,00 şi în data de 30.11.2017 între orele 08.00 – 12.00
sau prin: Fax la nr. 021.330.12.97 / E-mail: office@inppa.ro

Contestaţiile vor viza exclusiv operaţiunile de numărare a punctajului fără a indica în vreun fel probleme ce ţin de baremul de evaluare sau corectare.

Contestaţiile vor fi primite numai sub forma-tip ce poate fi descărcată mai jos.

NU VOR FI PRIMITE DECÂT CONTESTAŢIILE CARE RESPECTĂ CONDIŢIILE DE FORMĂ CORESPUNZĂTOARE MODELULUI AFIŞAT

<< descarca modelul de contestaţieDOCX / PDF >>

Pentru a avea acces la profilul dumneavoastră, corespunzător examenului de absolvire a I.N.P.P.A. – sesiunea noiembrie 2017, consultaţi informaţiile transmise pe email şi/sau SMS.

În situația în care nu aţi primit email şi/sau SMS cu informaţiile necesare pentru accesarea profilului dumneavoastră, vă rugăm să accesaţi: https://www.ifep.ro/ProfileRequest.aspx
ANUNŢ IMPORTANT – PENTRU CANDIDAŢII LA EXAMENUL DE ABSOLVIRE A INSTITUTULUI NAŢIONAL PENTRU PREGĂTIREA ŞI PERFECŢIONAREA AVOCAŢILOR  – SESIUNEA NOIEMBRIE 2017

Contestațiile la baremul de evaluare şi corectare al probei scrise din data de 26 noiembrie 2017 vor putea fi formulate până cel târziu luni, 27 noiembrie 2017, ora 14.00.

Toate contestațiile (inclusiv pentru candidații care au susținut examenul în centrele teritoriale ale INPPA) se vor putea depune după cum urmează:

–  prin fax la numărul 021/3301297 sau email la office@inppa.ro, în perioada: 26.11.2017, ora 14:00 – 27.11.2017, ora 14:00;

– personal la sediul INPPA din Bucureşti, str. Vulturilor nr.  23, etaj 2, sector 3, în perioada:

26.11.2017, orele 14:00 – 20:00;

27.11.2017, orele 08:00 – 14:00.

Termen limită: luni, 27 noiembrie 2017, ora 14.00.

Model contestație (descărcați aici: DOCX si PDF)
Publicăm subiectele și baremele la proba scrisă din ziua de duminică, 26 noiembrie 2017 – Examenul de absolvire a I.N.P.P.A., sesiunea noiembrie 2017:

Subiecte: <<Grila 1>> <<Grila 2>> <<Grila 3>> <<Grila 4>>

Bareme: <<Grila 1>> <<Grila 2>> <<Grila 3>> <<Grila 4>>

Proba scrisă a examenului de absolvire a INPPA se va desfășura în cadrul Centrului Teritorial Iași
în Amfiteatrul Matei Cantacuzino (III 9) al Facultății de Drept din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, duminică, 26 noiembrie:

http://www.inppacentral.ro/wp-content/uploads/2017/11/RepartizareIasi.pdf

În cazul în care se constată vreo eroare în afişarea numelor candidaţilor, rugăm a se contacta secretariatul INPPA central sau al centrului teritorial corespunzător.

Candidații se vor prezenta la sala de examen OBLIGATORIU la ora 09.00 cu actul de identitate.

Actele de identitate acceptate sunt cardul de avocat, cartea/buletinul de identitate, adeverinţa provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărţii/buletinului de identitate), paşaportul sau permisul de conducere, prezentate în original şi aflate în termen de valabilitate; copii ale acestora sau alte documente nu vor putea fi luate în considerare.

Este permis accesul în sala de examen cu legislație neadnotată și necomentată (este permisă consultarea ca material documentar a Codurilor, fără a fi comentate sau adnotate, a recursurilor în interesul legii pronunțate de Î.C.C.J, a hotărârilor prealabile ale Î.C.C.J pentru dezlegarea unor probleme de drept, a minutelor Curții Constituționale a României, hotărâri CEDO precum și a legislației având în vedere tematica pentru fiecare disciplină fără a fi comentată sau adnotată cu practică judiciară sau comentarii, cât și a deciziilor interpretative ce se regăsesc în legislația profesiei de avocat.)
Sunt permise sublinieri ale Codurilor, legislației printate, etc., care nu aduc însă informații noi sau adnotări.
 
Este strict interzis accesul în clădire cu mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, pda-uri, notebook-uri).

Candidații au acces la profilul corespunzător examenului de absolvire, utilizând informațiile transmise prin email și/sau sms ori accesând pagina:  https://www.ifep.ro/ProfileRequest.aspx
 
 


În atenția candidaților la examenul de absolvire a INPPA 

Colocviilor examenului de absolvire se vor desfășura conform următoarei programări:

Vineri, 10 noiembrie:

- ora 14.00 - OEPA 
- ora 17.00 - Drept penal 

Sâmbătă, 11 noiembrie:

- ora 9 - DUE 
- ora 11 - Drept procesual penal 
- ora 14 - DEDO 
- ora 16 - Drept procesual civil 

Luni, 13 noiembrie:

- ora 16 - Drept civil 
- ora 18 - DEM 

Toate colocviile se vor defășura la sediul Baroului Iași din Iași, str.Grigore Ureche nr.2, Bl.6 Martie.În atenția avocaților stagiari care urmează să susțină examenul de absolvire a I.N.P.P.A. - sesiunea noiembrie 2017

 

Potrivit Hotărârii nr.525 din 01.09.2012 a Consiliului U.N.B.R. privind adoptarea Regulamentului examenului de absolvire al I.N.P.P.A., atât la proba orală (colocvii) cât și la proba scrisă este permisă consultarea ca material documentar a Codurilor, fără a fi comentate sau adnotate, a recursurilor în interesul legii pronunțate de Î.C.C.J, a hotărârilor prealabile ale Î.C.C.J pentru dezlegarea unor probleme de drept, a minutelor Curții Constituționale a României, hotărâri CEDO precum și a legislației având în vedere tematica pentru fiecare disciplină fără a fi comentată sau adnotată cu practică judiciară sau comentarii, cât și a deciziilor interpretative ce se regăsesc în legislația profesiei de avocat.

Sunt permise sublinieri ale Codurilor, legislației printate, etc., care nu aduc însă informații noi sau adnotări.

În atenția candidaților la examenul de absolvire a INPPA - sesiunea noiembrie 2017 

Taxa pentru examenul de absolvire este de 700 lei, în conformitate cu art. 3 din Hotărârea nr. 5/25.08.2017 a Consiliului de conducere al INPPA. Avocații stagiari care doresc să susțină examenul de absolvire în cadrul Centrului Teritorial Iași al INPPA vor achita taxa în contul RO87BPOS24013543942RON01 deschis la BANCPOST Sucursala IASI, titular INPPA, cel mai târziu la data de 03.11.2017

Neplata taxelor de școlarizare (anul I și anul II), precum și neplata taxei pentru examen atrage imposibilitatea de participare la examen.
 

 

Institutul Național pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

CONSILIUL DE CONDUCERE

HOTĂRÂREA NR. 5

privind Examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională inițială organizate în anul 2017 în cadrul I.N.P.P.A. / Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A.

25 august 2017

 

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat modificata prin legea nr.25/2017 şi republicata precum şi ale Statutului profesiei de avocat

Luând în considerare Hotărârea nr. 525/01.09.2012 a Consiliului UNBR privind adoptarea Regulamentului examenului de absolvire al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților

Consiliul de Conducere al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – Examenul de absolvire pentru avocații stagiari aflați în anul II de pregătire profesională inițială în cadrul I.N.P.P.A./Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. precum și pentru avocații stagiari care nu au promovat examenul de absolvire a I.N.P.P.A. în sesiuni anterioare va începe la data de 10 noiembrie 2017 şi este organizat de I.N.P.P.A. şi Centrele teritoriale ale I.N.P.P.A., cu sprijinul barourilor arondate acestora, sub coordonarea Consiliului U.N.B.R..

Art. 2. – Examenul de va desfășura conform prevederilor Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților adoptat prin Hotărârea nr. 525/01.09.2012 a Consiliului U.N.B.R.

Art. 3. – Taxa pentru examenul de absolvire este de 700 lei şi se va plăti în contul I.N.P.P.A. / Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A., cel mai târziu până la data de 03 noiembrie 2017. Neplata taxelor de școlarizare (anul I și anul II) precum și neplata taxei pentru examen atrage imposibilitatea de participare la examen.

Art. 4. – Examinarea candidaților se va face în două etape. Prima etapă constă în probe orale (colocvii) cu caracter preponderent practic şi aplicativ, la disciplinele: Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal şi Drept procesual penal, Dreptul Uniunii Europene, Dreptul European al Drepturilor Omului şi Dreptul European al Muncii. Cea de-a doua etapă constă într-o probă scrisă la disciplinele: Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal şi Drept procesual penal.

Art. 5. – Examinarea candidaților la probele orale se va face începând cu data de 10 noiembrie 2017, la toate disciplinele urmate în cadrul activităților tutoriale.

Art. 6. – Dezbaterile în cadrul probei orale vor avea la bază tematica parcursă în cadrul activităților tutoriale desfășurate în cadrul INPPA, la fiecare materie de examen. Se vor avea în vedere și lucrările profesionale pe baza cărora se realizează caietul de lucrări profesionale. Examinarea orală se face punându-se la dispoziția candidaților legislația în vigoare la materia examinată și ținându-se cont de jurisprudența obligatorie pentru instanțele judecătorești, la zi, a Înaltei Curți de Casație și Justiție.
La disciplina Organizarea și exercitarea profesiei de avocat candidaților li se va solicita rezolvarea unei ”situații – problemă” privind deontologia și etica profesională și regulile de conduită în profesia de avocat.

Art. 7. – Candidații declarați admiși la probele orale vor susține proba scrisă care constă în rezolvarea unui număr de 50 de cazuri practice, fiecărei întrebări îi vor corespunde mai multe variante de răspuns din care una sau două pot fi corecte, existând posibilitatea ca toate variantele de răspuns să nu fie corecte.

Art. 8. – Subiectele pentru proba scrisă vor fi unice iar examenul se va susține în cadrul I.N.P.P.A. şi al Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. la aceeaşi dată, respectiv 26 noiembrie 2017, cu începere de la ora 10.00. Conducerile I.N.P.P.A. / Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. vor afișa în timp util locul desfășurării probei scrise.

Art. 9. – (1) Prezenta hotărâre va fi afișată pe pagina web a I.N.P.P.A. – www.inppa.ro, va fi comunicată Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. şi Uniunii Naționale a Barourilor din România.

(2) Dispozițiile prezentei Hotărâri se completează cu dispozițiile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților adoptat prin Hotărârea nr. 525/01.09.2012 a Consiliului U.N.B.R.

CONSILIUL DE CONDUCERE AL I.N.P.P.A.


 Download DOCX / PDF Hotărârea nr. 5 din 25 august 2017  


 

Publicăm lucrările profesionale la disciplinele Organizarea și exercitarea profesiei de avocat, Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal, Drept procesual penal, Drept european al drepturilor omului, Dreptul Uniunii Europene si Dreptul European al Muncii.

 

Cursanții anului II de pregătire profesională inițială vor întocmi caietele de lucrări profesionale pe discipline, cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de Hotărârea Consiliului de Conducere nr. 3 din 16 iunie 2017, (descarcă aici anexa la hotărâre) și în Regulamentul examenului de absolvire a INPPA adoptat prin Hotărârea nr. 525 din 01 septembrie 2012 a Consiliului UNBR.

Caietele de lucrări profesionale, întocmite cu respectarea condiţiilor de fond și formă stabilite prin Hotărârea Consiliului de Conducere nr. 3 din 16 iunie 2017 şi în Regulamentul examenului de absolvire a INPPA adoptat prin Hotărârea nr. 525 din 01 septembrie 2012 a Consiliului UNBR, se vor depune la sediul INPPA - Centrul Teritorial Iași, Iași, str.Grigore Ureche nr.2, Bl.6 Martie, județul Iașipână la data de 31 octombrie 2017, inclusiv.

Pentru disciplinele drept civil şi drept procesual civil, cursanții vor rezolva la alegere, din lucrările profesionale propuse, numai 6 lucrări profesionale, în raport de dispozițiile Hotărârii Consiliului de Conducere nr. 3 din 16 iunie 2017.

Cursanții vor descărca, completa, semna și depune odată cu caietele de lucrări profesionale declarația pe proprie răspundere privind respectarea condițiilor de fond și formă menționate anterior. (Declarația poate fi descărcată aici: DOCX / PDF).


– Organizarea si exercitarea profesiei de avocat –
<< descărcă lucrări profesionale în format .DOCX >>
<< descărcă lucrări profesionale în format. PDF >>

– Drept civil –
<< descărcă lucrări profesionale în format .DOCX >>
<< descărcă lucrări profesionale în format .PDF >>

– Drept procesual civil –
<< descărcă lucrări profesionale în format .DOCX >>
<< descărcă lucrări profesionale în format .PDF >>

– Drept penal –
<< descărcă lucrări profesionale în format .DOCX >>
<< descărcă lucrări profesionale în format .PDF >>

– Drept procesual penal –
<< descărcă lucrări profesionale în format .DOCX >>
<< descărcă lucrări profesionale în format .PDF >>

– Dreptul Uniunii Europene –
<< descărcă lucrări profesionale în format .DOCX >>
<< descărcă lucrări profesionale în format .PDF >>

– Dreptul European al Drepturilor Omului –
<< descărcă lucrări profesionale în format .PDF >>

– Dreptul European al Muncii –
<< descărcă lucrări profesionale în format .DOCX >>
<< descărcă lucrări profesionale în format .PDF >>

 


 

Institutul Național pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

CONSILIUL DE CONDUCERE

 

HOTĂRÂREA NR. 4

privind calificativele obținute de avocații stagiari care au susținut examen de absolvire în sesiuni anterioare de examen organizate de INPPA şi care au promovat exclusiv proba orală, ce urmează a fi avute în vedere în cadrul examenului de absolvire – Sesiunea 2017

16 iunie 2017

 

În conformitate cu dispozițiile art. 299 alin. (5), art. 311 alin. (4)  şi art. 312 alin (1) lit. a) din Statutul profesiei de avocat,

în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (1) lit. b) şi c) şi e) art. 13 lit. c) din Statutul Institutului Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaţilor,

în acord cu prevederile art. 14 din Regulamentul de Organizare şi Funcționare al INPPA,

Luând act de dezbaterile ce au avut loc în cadrul ședinței comune a Consiliului de Conducere al INPPA și a Comisiei Permanente din data de 16 iunie 2016,

Consiliul de Conducere al Institutului Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaţilor,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – (1) Calificativele obținute de avocații stagiari care au susținut examen de absolvire în sesiuni anterioare de examen organizate de Institutul Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaţilor şi care au promovat exclusiv proba orală urmează a fi avute în vedere în cadrul examenului de absolvire a I.N.P.P.A., sesiunea 2017:

a)   Vor fi recunoscute rezultatele obținute de avocații stagiari care au susținut și promovat probele orale în sesiunile de examen 2014, 2015 și 2016.

b)   Nu vor fi recunoscute rezultatele obținute de avocații stagiari care au susținut și promovat probele orale în sesiunile de examen anterior anului 2014.

(2) Avocaților stagiari care se încadrează în prevederile alin. (1) lit. b) a prezentei hotărâri urmează a li se aplica prevederile hotărârii nr. 3 din 16 iunie 2017, privind adoptarea modelului caietului de lucrări profesionale pentru anul II de pregătire profesionala inițială.

Art. 2 – Directorul Institutului Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaţilor / Directorii centrelor teritoriale ale INPPA vor lua măsurile necesare, prin Departamentul de Pregătire Inițială, privind înregistrarea, din oficiu, pe listele de examen a avocaţilor stagiari menționați la art. 1, cu distincția rezultată din aplicarea art. 1.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică UNBR, centrelor teritoriale ale INPPA şi se publică pe site-ul www.inppa.ro.


 

Download DOCX / PDF Hotărârea nr. 4 din 16 iunie 2017

 


Institutul Național pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

CONSILIUL DE CONDUCERE

 

HOTĂRÂREA NR. 3

privind adoptarea modelului caietului de lucrări profesionale pentru anul II de pregătire profesională inițială

16 iunie 2017


În conformitate cu dispoziţiile art. 299 alin. (5), art. 311 alin. (4)  şi art. 312 alin (1) lit. a) din Statutul profesiei de avocat,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) şi (2) lit. a), art. 7 alin. (1) lit. b) şi c) art. 13 lit. k) din Statutul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor,

în acord cu prevederile art. 14 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al INPPA,

Luând act şi de dezbaterile ce au avut loc în cadrul şedinţei comune a Consiliului de Conducere al INPPA și a Comisiei Permanente din 16 iunie 2017,

Consiliul de Conducere al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor,

HOTĂRĂŞTE:

 Art. 1. – Se aprobă modelul Caietului de lucrări profesionale pentru anul II de pregătire iniţială, astfel cum acesta este prezentat în anexa la prezenta hotărâre. Modelul este general valabil pentru stagiarii aflaţi în anul 2 de stagiu în anul de pregătire profesională inițială 2017.

Art. 2. – (1) Lucrările profesionale ce alcătuiesc Caietul de lucrări profesionale vor fi grupate în mape de lucrări, pe materii, după cum urmează: 6 lucrări la disciplina drept civil, 6 lucrări la disciplina drept procesual civil, 6 lucrări la disciplina drept penal, 6 lucrări la disciplina drept procesual penal, 6 lucrări la organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, 3 lucrări la disciplina dreptul european al muncii, 3 lucrări la disciplina dreptul european al drepturilor omului şi 3 lucrări la disciplina dreptul Uniunii Europene.

(2) La disciplinele drept civildrept procesual civil, drept penal, drept procesual penal, avocaţii stagiari au posibilitatea ca din cele 6 lucrări, 2 lucrări să reprezinte lucrări profesionale proprii, efectuate în perioada stagiului, în cadrul formelor de exercitare a profesiei în care îşi desfăşoară activitatea. La modulul de drept european din cele 3 lucrări obligatorii, 1 poate să reprezinte lucrare profesională proprie, întocmită de cursant în perioada stagiului. La disciplina  organizarea şi exercitarea profesiei de avocat toate lucrările vor fi indicate de INPPA/ centre teritoriale.

(3) În situația în care la una dintre discipline se propune un număr de lucrări profesionale mai mare decât cel prevăzut la alin. (1), avocații stagiari vor rezolva, la alegere, numai numărul de lucrări prevăzut în hotărâre (6, respectiv 3).

Art. 3. – Caietul de lucrări profesionale întocmit în conformitate cu prevederile art. (2) constituie condiţie de înscriere la examen şi va fi verificat în procedura colocviului de examinare a tehnicilor şi deprinderilor de formulare a opiniilor juridice / apărărilor, prealabil susţinerii examenului scris.

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică UNBR, centrelor teritoriale ale INPPA şi se publică pe site-ul www.inppa.ro.

 

CONSILIUL DE CONDUCERE AL INPPA


 

Download DOCX / PDF Hotărârea nr. 3 din 16 iunie 2017 împreună cu Anexa cuprinzând modelul caietului de lucrări profesionale pentru anul II de pregătire profesională inițială