Parteneri

INPPA

UNBR

 

Baroul IASI

 


 


 


 

30.05.2016 


În atenția stagiarilor care au promovat examenul de admitere în sesiunea septembrie 2015!

 
    În conformitate cu dispozitiile Hotarârii nr. 70 privind începerea anului I de pregătire profesională inițială din 20 mai 2016
 
    "Activitățile tutoriale aferente anului I de pregătire inițială vor începe, în cadrul INPPA și a centrelor teritoriale ale acestuia, cel mai târziu la data de 7 iunie 2016.
Taxa de școlarizare este de 500 lei și va fi achitată până la data de 7 iunie 2016"
 
     Stagiarii din Barourile arondate INPPA -Centrul Teritorial Iași vor achita taxa in contul: RO03BPOS24006850217RON01
 
     Cursul de deschidere la acest centru va avea loc în  ziua de Sâmbătă 11 iunie 2016, orele 10.
     Orele vor avea loc la sediul Universitatii Petre Andrei din Iași, pe Bulevardul Dimitrie  Mangeron nr. 49 Iași.
     Informații suplimentare la telefon 0744545368
 
 
        Director INPPA - Centrul Teritorial Iași
        av. dr. Doina Stupariu


 

 


 

06.04.2016


Hotărârea nr. 59/24.03.2016 a Consiliul U.N.B.R. privind principiile şi măsurile de organizare a examenului de primire în profesia de avocat – sesiunea septembrie 2016 (doc / pdf)

 

 

 30.03.2016 Hotărârea nr. 69 din 28 martie 2016 a Consiliului de Conducere al INPPA privind începerea anului II de pregătire profesională iniţială


Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților
Consiliul de Conducere

HOTĂRÂREA NR. 69

privind începerea anului II de pregătire profesională inițială

28 martie 2016

În conformitate cu dispozițiile art. 299 alin. (5), art. 311 alin. (4) şi art. 312 alin (1) lit. a) din Statutul profesiei de avocat,

în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) şi (2) lit. a), art. 7 alin. (1) lit. b) art. 13 lit. e) şi k) din Statutul Institutului Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaților,

în acord cu prevederile art. 14 din Regulamentul de Organizare şi Funcționare al INPPA,

Luând act şi de dezbaterile ce au avut loc în cadrul ședinței comune a Comisiei Permanente a UNBR şi a Consiliului de Conducere al INPPA din 31 ianuarie 2016, consemnate în procesul verbal de ședință,

Consiliul de Conducere al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Activitățile tutoriale aferente anului II de pregătire profesională inițială vor începe la data 28 martie 2016.

Art. 2. (1) – Taxa de școlarizare aferentă anului II de pregătire profesională inițială este de 700 de lei şi va fi achitată până la 15 aprilie 2016.
(2) Se face aplicarea corespunzătoare a art. 2 alin. (2) din Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 448 din 21 februarie 2009.

Art. 3 – Activitățile tutoriale vor începe în cadrul INPPA şi în cadrul centrelor teritoriale cu modulul drept civil şi drept procesual civil.

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică U.N.B.R., centrelor teritoriale ale INPPA şi se publică pe site-ul www.inppa.ro.

 

CONSILIUL DE CONDUCERE AL I.N.P.P.A.

 

 

 28.03.2016În atenția stagiarilor din anul II 

 

 

Activitățile tutoriale încep  sâmbătă 02 aprilie 2016, orele 09:00.
Tematica va fi din materia dreptului procesual civil.
Formator dna av. lector drd. Larisa Druga
Prezența este obligatorie!

 

 
        Director INPPA -Centrul Teritorial Iași

             av. dr. Doina Stupariu

 

 


 

 Impartaseste cu Social Media