În atenția stagiarilor din anul II 

 

Cursurile modulului Drept Procesual Civil pentru stagiarii din anul II de pregătire inițială se vor desfășura după următorul orar:


- joi, 27 aprilie, ora 16 - Lect. univ. dr. Nicolae-Horia Țiț
- vineri, 28 aprilie, ora 16 - Lect. univ. dr. Nicolae-Horia Țiț
- sâmbătă, 29 aprilie, ora 9 - Avocat Cosmin Panaite.


Cursurile se vor desfășura la sediul Baroului Iași, din Iași, Str. Grigore Ureche, Bl. 6 Martie și vor avea o durată de 5 ore.

 


 

În atenția stagiarilor din anul II


Taxa de școlarizare aferentă anului II de pregătire profesională inițială este de 700 lei și va fi achitată până la data 04 aprilie 2017, în contul RO87BPOS24013543942RON01 deschis la BANCPOST Sucursala IASI, titular INPPA.

 21.12.2016


Publicăm Decizia de validare a examenului de absolvire a INPPA.


 


 

ANUNŢ IMPORTANT – PENTRU CANDIDAŢII LA EXAMENUL DE ABSOLVIRE A INSTITUTULUI NAŢIONAL PENTRU PREGĂTIREA ŞI PERFECŢIONAREA AVOCAŢILOR

– SESIUNEA NOIEMBRIE-DECEMBRIE 2016


Contestațiile la baremul de evaluare şi corectare al probei scrise din data de 04 decembrie 2016 vor putea fi formulate până cel târziu luni, 05 decembrie 2016, ora 14,00.

Toate contestațiile (inclusiv pentru candidații care au susținut examenul în centrele teritoriale ale INPPA) se vor putea depune după cum urmează:

- începând din data de 04.12.2016, ora 14.00, prin fax la 021/3301297 sau email: office@inppa.ro

- în data de 05.12.2016, în intervalul orar 08.00 – 14.00 și la sediul INPPA din Bucureşti, str. Vulturilor nr. 23, etaj 2, sector 3.

Termen limita: luni, 05 decembrie 2016, ora 14.00.

Model contestație (descărcați aici: DOCX si PDF)

 


 

Publicăm subiectele si baremele la proba scrisa din ziua de duminică,

04 decembrie 2016.


<<Grila 1>> <<Grila 2>> <<Grila 3>> <<Grila 4>>

<<Barem Grila 1>> <<Barem Grila 2>> <<Barem Grila 3>> <<Barem Grila 4>>

 


 

În atenția candidaților la proba scrisă a examenului de absolvire a INPPA - sesiunea noiembrie-decembrie 2016:

Candidaţii se vor prezenta la sala de examen OBLIGATORIU la ora 09.00 cu actul de identitate.
Actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverinţa provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărţii/buletinului de identitate), paşaportul sau permisul de conducere, prezentate în original şi aflate în termen de valabilitate; 

Copii ale acestora sau alte documente nu vor putea fi luate în considerare.

Este permis accesul în sala de examen cu legislaţie neadnotată şi necomentată.

Este strict interzis accesul în clădire cu mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, pda-uri, notebook-uri).

 


 


Publicăm repartizarea pe săli a candidaților la proba scrisă a examenului de absolvire a INPPA, sesiunea noiembrie-decembrie 2016.

RepartitieIasi

Accesul în săli a candidaților se va face începând cu ora 09.00. 

 


 

 Proba scrisă a examenului de absolvire a INPPA, sesiunea noiembrie-decembrie 2016, se va desfășura la data de 04 decembrie 2016, la Facultatea de Drept a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.

 

Repartizarea pe săli a candidaților se va afișa cu 24 ore înainte de începerea probei.

 

Accesul în săli a candidaților se va face începând cu ora 09.00.

 


 

Programarea colocviilor la examenul de absolvire INPPA pentru stagiarii anului II este următoarea:


- DC, DPC - 14.11, ora 16
- DP, DPP - 15.11, ora 16
- DEM, OEPA - 16.11, ora 16
- DUE, DEDO - 17.11, ora 16.


Toate colocviile se vor desfășura la sediul Baroului Iași.

 28.10.2016

 

INPPA – Centrul Teritorial Iași organizează, în colaborare cu Facultatea de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Baroul Iași, în cadrul programului de perfecționare profesională, următoarele dezbateri atelier:

 

11.11.2016, ora 16, la sediul Baroului Iași, atelierul cu tema „Acțiunea în atragerea răspunderii patrimoniale a administratorului/membrilor organelor de conducere ale debitorului ajuns în stare de insolvență”, susținut de domnul Avocat Tudor Duca - practician în insolvență și moderat de domnul Lect. univ. dr. Nicolae-Horia Țiț

 

18.11.2016, ora 14, în amf. II6 al Facultății de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, atelierul cu tema „Contestația prealabilă în materie fiscală, între Codul de procedură fiscală și Legea contenciosului administrativ”, susținut de doamna Conf. Univ. dr. Ioana Costea și moderat de domnul Lect. univ. dr. Nicolae-Horia Țiț

 

25.11.2016, ora 16, la sediul Baroului Iași, atelierul cu tema „Clauza penală - „cheia succesului” în războiul dintre creditor și debitor?”, susținut de domnul Avocat Brănici Marius și moderat de domnul Lect. univ. dr. Nicolae-Horia Țiț

 

9.12.2016, ora 14, în amf. II6 al Facultății de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, atelierul cu tema „Excepția de nelegalitate”, susținut de domnul Lect. univ. dr. Dan-Constantin Mâță și moderat de domnul Lect. univ. dr. Nicolae-Horia Țiț

 

La ateliere se pot înscrie avocați definitivi din Barourile Iași, Suceava, Botoșani, Vaslui, Bacău, Neamț. Taxa de participare este de 40 lei/persoană pentru fiecare atelier și trebuie achitată până în ziua anterioară atelierului în contul RO87BPOS24013543942RON01 deschis la BANCPOST Sucursala IASI, titular INPPA, cu specificarea numelui avocatului participant și a datei la care va avea loc atelierul (spre exemplu Ionescu Ion, atelier 18.11).

 

 


 

27.10.2016


EXAMENUL DE ABSOLVIRE AL INPPA

sesiunea noiembrie-decembrie 2016


Publicăm Hotărârea Consiliului de Conducere al INPPA nr. 75 din 24.10.2016

Candidații care doresc să se înscrie la examenul de absolvire la Centrul Teritorial Iași vor achita taxa în cuantum de 700 lei în contul RO87BPOS24013543942RON01 deschis la BANCPOST Sucursala IASI, titular INPPA.


 13.10.2016

 

EXAMENUL DE ABSOLVIRE AL INPPA

sesiunea noiembrie-decembrie 2016

  

În atenția stagiarilor care vor susține examenul de absolvire al INPPA în sesiunea noiembrie-decembrie 2016:


Caietele de lucrări profesionale trebuie depuse până la data de 31.10.2016, fie personal, fie transmise prin poștă, la adresa INPPA - Centrul Teritorial Iași, Strada Grigore Ureche nr. 2, Bl. 6 Martie.


 13.10.2016

 

În toamna acestui an, la INPPA, debutează cursurile de pregătire pentru dobândirea calității de administrator sau lichidator în insolvența persoanei fizice.

 

Informăm avocații că la 10 octombrie 2016 a fost comunicată către toate barourile adresa privind cursurile de pregătire pentru dobândirea calității de administrator sau lichidator în insolvența persoanei fizice.

 

 


 


03.10.2016


EXAMENUL DE ABSOLVIRE AL INPPA

sesiunea noiembrie-decembrie 2016

  

În atenția stagiarilor care vor susține examenul de absolvire al INPPA în sesiunea noiembrie-decembrie 2016:


Conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a INPPA, anexă la Hotărârea nr. 525 din 01.09.2012 a Consiliului UNBR, tematica pentru disciplinele care fac obiectul examenului de absovire este cea prevăzută în planul de învățământ al INPPA.


Proba scrisă (test de verificare a cunoștințelor) se va susține la disciplinele:

OEPA, DC, DPC, DP, DPP.


 03.10.2016

 

Publicăm caietele de lucrări profesionale pentru stagiarii anului II care vor susține examenul de absolvire în sesiunea noiembrie 2016.

 

Conform Hotărârii nr. 73 din 10 iunie 2016 a Consiliului de Conducere a INPPA privind adoptarea modelului caietului de lucrăriprofesionale pentru anul II de pregătire iniţială, lucrările profesionale ce alcătuiesc Caietul de lucrări profesionale vor fi grupate în mape de lucrări, pe materii, după cum urmează: 6 lucrări la disciplina drept civil, 6 lucrări la disciplina drept procesual civil, 6 lucrări la disciplina drept penal, 6 lucrări la disciplina drept procesual penal, 6 lucrări la organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, 3 lucrări la disciplina dreptul european al muncii, 3 lucrări la disciplina dreptul european al drepturilor omului şi 3 lucrări la disciplina dreptul Uniunii Europene.

 La disciplinele drept civildrept procesual civil, drept penal, drept procesual penal, avocaţii stagiari au posibilitatea ca din cele 6 lucrări, 2 lucrări să reprezinte lucrări profesionale proprii, efectuate în perioada stagiului, în cadrul formelor de exercitare a profesiei în care îşi desfăşoară activitatea. La modulul de drept european din cele 3 lucrări obligatorii, 1 poate să reprezinte lucrare profesională proprie, întocmită de cursant în perioada stagiului. La disciplina  organizarea şi exercitarea profesiei de avocat toate lucrările vor fi indicate de INPPA/ centre teritoriale.

 

DC

DPC

DP

DPP

OEPA

DUE

DEM

DEDO

 03.10.2016


Orarul cursurilor din cadrul modulului recapitulativ pentru cursanții anului II.

Toate cursurile se vor desfășura la sediul Baroului Iași, 

Strada Grigore Ureche nr. 2, Bl. 6 Martie

 

 19.09.2016

 

În atenţia candidaţilor la examen – Candidații respinși la examenul din data de 12 septembrie 2016 vor putea formula contestații la punctaj până cel târziu marți, 20 septembrie 2016

Candidații respinși la examenul din data de 12.09.2016 vor putea formula contestații la punctaj până cel târziu marţi, 20 septembrie 2016, ora 14,00.

Contestațiile se vor redacta prin utilizarea formularului-tip publicat şi pe pagina web a centrelor de examen ale I.N.P.P.A. și se vor transmite, respectiv depune într-una din următoarele modalități:


- personal, la adresa centrului de examen (Centrul teritorial INPPA) la care a susținut examen candidatul;
- prin fax la numărul 021-330.12.97;
- prin email la adresa office@inppa.ro


Formular depunere contestații: DOC / DOCX / PDF 

19.09.2016


REZULTATELE EXAMENULUI DE PRIMIRE IN PROFESIA DE AVOCAT

 DIN DATA DE 12 SEPTEMBRIE 2016

Descarcare fisier - stagiari: Iasi-STG.pdf

Descarcare fisier - definitivi: Iasi-DEF.pdf

 

 16.09.2016

 

Rectificarea procesului verbal din data de 15 septembrie 2016 privind soluționarea contestațiilor la barem, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 12 septembrie 2016

 

Rectificarea procesului verbal din data de 15 septembrie 2016 privind soluționarea contestațiilor la barem, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 12 septembrie 2016

 Luând act de referatul Comisiei de soluționare a contestațiilor depuse de candidații la examenul de primire în profesia de avocat – pentru obținerea titlului de avocat stagiar, sesiunea septembrie 2016, la disciplina Drept procesual penal, în sensul existenței unei erori materiale în transmiterea către Comisia națională de examen a soluțiilor privind rezolvarea contestațiilor

 Comisia națională de examen

DISPUNE

1. Rectificarea procesului verbal din data de 15 septembrie 2016 privind soluționarea contestațiilor la barem, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 12 septembrie 2016 în sensul:

A. Se admit contestațiile la întrebarea de la Grila 1 (99), Grila 2 (88), Grila 3 (87), Grila 4 (93) de la disciplina „Drept procesual penal” – stagiari:

La această întrebare se consideră corectă indicarea:

- literei c)

Se acordă un (1) punct la această întrebare candidaților care au indicat ca variantă de răspuns litera c).

2. Celelalte dispoziții din procesul verbal din data de 15 septembrie 2016 privind soluționarea contestațiilor la barem rămân valabile.

3. Se validează baremul de evaluare, rectificat în conformitate cu mențiunile înscrise la punctul 1 de mai sus și la punctele 1-4 din procesul verbal din data de 15 septembrie 2016 privind soluționarea contestațiilor la barem. Baremul astfel validat se va publica prin afișare pe paginile web ale I.N.P.P.A și U.N.B.R..

  Pentru Comisia națională de examen

PREŞEDINTE,

Av. dr. Traian – Cornel Briciu

 


Baremul de evaluare, rectificat în conformitate cu mențiunile înscrise la punctul 1 de mai sus și la punctele 1-4 din procesul verbal din data de 15 septembrie 2016 privind soluționarea contestațiilor la barem:

 STAGIARI – BAREM RECTIFICATGrila nr. 1Grila nr. 2Grila nr. 3Grila nr. 4.


 

 15.09.2016

 

Publicăm Baremele de corectare la proba scrisă tip grilă, susţinută în data de 12 septembrie 2016 la examenul de primire în profesia de avocat – pentru obţinerea titlului de avocat stagiar şi pentru obţinerea titlului de avocat definitiv, sesiunea septembrie 2016, astfel cum au fost modificate în urma soluţionării contestaţiilor la barem.

 

Publicăm Baremele de corectare la proba scrisă tip grilă, susţinută în data de 12 septembrie 2016 la examenul de primire în profesia de avocat – pentru obţinerea titlului de avocat stagiar şi pentru obţinerea titlului de avocat definitiv, sesiunea septembrie 2016, astfel cum au fost modificate în urma soluţionării contestaţiilor la barem, conform procesului – verbal al Comisiei nationale de examen, publicat mai jos.

STAGIARI – BAREM: Grila nr. 1Grila nr. 2Grila nr. 3Grila nr. 4.

DEFINITIVI – BAREM: Grila nr. 1Grila nr. 2Grila nr. 3Grila nr. 4.

 


 

EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT CA AVOCAT STAGIAR
ŞI A PERSOANELOR CARE S-AU DEFINITIVAT ÎN ALTE PROFESII JURIDICE
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016
Comisia Națională de Examen

PROCES VERBAL
din data de 15 septembrie 2016 privind soluționarea contestațiilor la barem, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 12 septembrie 2016

În conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice,

Comisia națională de examen,

Analizând contestațiile la baremul de evaluare la examenul din data de 12.09.2016, precum și opiniile formulate de membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor la barem, organizată pentru fiecare disciplină („Comisia”),

DISPUNE URMĂTOARELE:

1. În baza opiniei majoritare a membrilor Comisiei, se admit contestațiile la următoarele întrebări de la disciplina „Drept procesual civil” – stagiari:
a. Întrebarea de la Grila 1 (42), Grila 2 (60), Grila 3 (43), Grila 4 (42)
La această întrebare se consideră corectă indicarea:
- literei c)
Se acordă un (1) punct la această întrebare candidaților care au indicat ca variantă de răspuns litera c).

2. În baza opiniei majoritare a membrilor Comisiei, se admit contestațiile la următoarea întrebare de la disciplina „Drept penal” – stagiari:
Întrebarea de la Grila 1 (66), Grila 2 (65), Grila 3 (72), Grila 4 (65)
Această întrebare se anulează.
Se acordă un (1) punct la această întrebare tuturor candidaților.

3. În baza opiniei majoritare a membrilor Comisiei, se admit contestațiile la următoarea întrebare de la disciplina „Organizarea și exercitarea profesiei de avocat” – definitivi:
Întrebarea de la Grila 1 (13), Grila 2 (9), Grila 3 (9), Grila 4 (9)
La această ȋntrebare se consideră corectă indicarea:
- numai a literei a);
- numai a literei c);
- literelor a) și c).
Se acordă un (1) punct la această întrebare candidaților care au indicat ca variantă de răspuns litera a), litera c) sau literele a) și c).

4. În baza opiniei majoritare a membrilor Comisiei, se admit contestațiile la următoarea întrebare de la disciplina „Drept penal” – definitivi:
Întrebarea de la Grila 1 (76), Grila 2 (67), Grila 3 (68), Grila 4 (78)
Această întrebare se anulează.
Se acordă un (1) punct la această întrebare tuturor candidaților.

5. Se resping toate celelalte contestații la baremul de evaluare, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 12 septembrie 2016.

6. Se validează baremul de evaluare, rectificat în conformitate cu mențiunile de la punctele 1-4 de mai sus, care se va publica prin afișare pe paginile web ale I.N.P.P.A și U.N.B.R..

7. În baza baremului rectificat conform prevederilor de mai sus se va proceda la evaluarea lucrărilor de examen din data de 12 septembrie 2016. Afișarea rezultatelor obținute de candidații care s-au prezentat la examenul de admitere în profesia de avocat (pentru dobândirea calității de avocat stagiar și pentru dobândirea calității de avocat definitiv) din data de 12 septembrie 2016 se va realiza cel mai târziu în data de 19 septembrie 2016.

8. Prezentul proces verbal se va publica pe paginile web ale I.N.P.P.A. și U.N.B.R. și se va comunica vicepreședinților coordonatori ai centrelor de examen.

Pentru Comisia națională de examen
PREŞEDINTE,
Av. dr. Traian – Cornel Briciu 

 12.09.2016 


Anunţ important – Contestaţiile la baremul probei de examen din data de 12 septembrie 2016 vor putea fi formulate până cel târziu marţi, 13 septembrie 2016, ora 15.00.


CANDIDAŢII LA EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT

ANUNŢ IMPORTANT

PENTRU CANDIDAŢII LA EXAMENUL DE PRIMIRE IN PROFESIA DE AVOCAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

Contestaţiile la baremul probei de examen din data de 12 septembrie 2016 vor putea fi formulate până cel târziu marţi, 13 septembrie 2016, ora 15.00.

Contestaţiile se vor depune personal la adresa centrului teritorial al INPPA la care candidatii au fost arondati sa sustina examenul sau:

- prin fax la numărul 021-330.12.97;

- prin email la adresa office@inppa.ro.

Termen limita: marţi 13 septembrie 2016 ora 15,00.

Descărcaţi AICI formularul pentru contestaţii.Erată: Termenul de depunere a contestațiilor este marți, 13 septembrie 2016, ora 16,00


 

 12.09.2016 


Publicăm Subiectele şi Baremele la proba scrisă tip grilă, susţinută în data de 12 septembrie 2016 la examenul de primire în profesia de avocat – pentru obţinerea titlului de avocat stagiar şi pentru obţinerea titlului de avocat definitiv, sesiunea septembrie 2016.

STAGIARI – SUBIECTE: Grila nr. 1Grila nr. 2Grila nr. 3Grila nr. 4.

STAGIARI – BAREM: Grila nr. 1Grila nr. 2Grila nr. 3Grila nr. 4.

DEFINITIVI – SUBIECTE: Grila nr. 1Grila nr. 2Grila nr. 3Grila nr. 4.

DEFINITIVI – BAREM: Grila nr. 1Grila nr. 2Grila nr. 3Grila nr. 4.

 


Erată STAGIARI – Intrebarea cu numărul 74 la grila G1, corespondenţă: 64-G2, 77-G3, 66-G4, are răspunsul: C


 

 10.09.2016


ANUNŢ

În atenţia candidaţilor la examenul de primire în profesia de avocat

din data de 12 septembrie 2016:


 A. Instrucţiuni şi reguli :

 

- Examenul începe la ora 9.00 a zilei de 12.09.2016

- Candidaţii se vor prezenta la sala de examen OBLIGATORIU la ora 8.00 cu actul de identitate

- Actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverinţa provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărţii/buletinului de identitate), paşaportul sau permisul de conducere, prezentate în original şi aflate în termen de valabilitate; copii de pe acestea sau alte documente nu vor putea fi luate în considerare.

- Candidaţilor le este interzis accesul în sala de examen cu genţi, poşete, tipărituri, telefoane mobile şi orice fel de alte aparate electronice.

- Este strict interzis accesul în clădire cu mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, pda-uri, tablete, notebook-uri, ceasuri inteligente etc.).

 

B.    Instrucțiunile şi regulile de mai sus se completează cu prevederile Regulamentului de examen, astfel cum acestea sunt prevăzute în Hotărârea nr. 98 din 04 iunie 2016 a Consiliului U.N.B.R.

 

COMISIA NAŢIONALĂ DE EXAMEN


  10.09.2016


PUBLICĂM REPARTIZAREA PE IMOBILE ȘI SĂLI A CANDIDAȚILOR LA EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016. 

INPPA – Centrul teritorial Iasi

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași - Corpul A, Bdul Carol I nr. 11, Iași


<< repartizare stagiari >>

<< repartizare definitivi >>

  09.09.2016

 

Hotărârea nr. 4/08.09.2016 a Comisiei Naționale de Examen cuprinzând tabelele finale cu candidații la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2016.

Hotărârea nr. 4/08.09.2016 a Comisiei Naționale de Examen prin care, în baza Deciziei nr. 160/02.09.2016 a Comisiei Permanente a U.N.B.R. și în urma verificării îndeplinirii de către candidați a cerințelor stabilite prin aceeași Decizie, se publică tabelele finale cuprinzând candidații la examenul de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și candidații la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.

 

 


 

 08.09.2016

 

ANUNT – ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

 

La INPPA – Centrul teritorial Iași, Examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2016, se va desfășura în data de 12 septembrie 2016 la  Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Bulevardul Carol I nr. 11, Iași.

 

SÂMBĂTĂ, 10 SEPTEMBRIE 2016, PE SITE-UL INPPA ŞI LA LOCURILE DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI SE VA AFIȘA REPARTIZAREA PE SĂLI A CANDIDAȚILOR.

  


Impartaseste cu Social Media